Wrangler
  • Kotači

    Kotači dostupni u osnovnoj i dodatnoj opremi za model 2012 Jeep Wrangler temelj su svake avanture na koju se isplati krenuti. Novost za model 2012 su 18-inčni kotači od poliranog čelika sa 7 krakova. Većina je kotača konkavnog dizajna kako bi se spriječile ogrebotine do kojih može doći u off-road vožnji. Aluminijski kotači smanjuju neovješenu masu za precizan odaziv upravljača i bolju upravljivost.

    Jeep® Wrangler

Jeep